آرایه توازن قیمت RDBR


آرایه Redelivered Rebalanced مخفف RDRB یکی از آرایه های ICT است که به واسطه آن توازن در در یک رنج برقرار می کند با ما در سپهر ترید همراه باشید تا این آرایه رو به خوبی یاد بگیریم و آن را در چارتمان بیابیم.

آرایه توازن قیمت RDBR

RDRB صعودی

محدوده قیمت صعودی بخشی از عملکرد قیمت است که از یک حرکت رو به بالا، به دنبال آن یک حرکت نزولی (کندل 1 ) و سپس یک حرکت صعودی دیگر را نشان می دهد(کندل 2 ). این یک محدوده قیمت متعادل ایجاد می کند که در آن عملکرد قیمت سمت خرید، سمت فروش، و سپس دوباره سمت خرید را ارائه می دهد.

RDRB نزولی

از سوی دیگر، محدوده قیمت نزولی بخشی از عملکردقیمت  است که یک حرکت نزولی ، به دنبال آن یک حرکت صعودی (کندل 1 )، و سپس یک حرکت نزولی دیگر (کندل 2 ) را نشان می‌دهد. این یک محدوده قیمت متعادل ایجاد می کند که در آن عملکرد قیمت سمت فروش، سمت خرید، و سپس دوباره سمت فروش را ارائه می دهد.

آرایه توازن قیمت RDBR

آرایه  RDRB با کندل ها نشان داده می شود که توالی حرکت قیمت را نشان می دهد

برای یک آرایه صعودی : بالا، پایین، و سپس دوباره بالا

برای یک آرایه نزولی : پایین، بالا، و سپس دوباره پایین

 این بخش از عملکرد قیمت نشان دهنده یک محدوده توازن قیمت (RDBR)است.

گپ بریک وی (Breakaway Gap) در آرایه RDRB

حالا قسمت جالب اینجاست. در روند صعودی هنگامی که یک محدوده توازن قیمت زیر FVG شکل بگیرد، آن گپ می تواند باز بماند و پر نشود. این همان چیزی است که ما به آن گپ بریک وی می گوییم.

آرایه توازن قیمت RDBR

در روند نزولی ، اگر یک محدوده بالانس قیمت بالاتر از یک گپ وجود داشته باشد، تبدیل به یک منطقه RDRB نزولی می شود و ممکن است نیازی به تست مجدد نداشته باشد. نمودار کندل استیک را تصور کنید که این توالی را نشان می دهد. کندل اول بالا می رود – پیشنهادات سمت خرید – سپس تا انتها پایین می رود تا سمت پیشنهادات فروش کامل شود و در پایین بسته می شود. داخل کندل وسط هم سمت خرید و هم سمت فروش را می بینیم. کندل بعدی که باز می شود  دوباره سمت خرید را پیشنهاد می کند و محدوده قیمت متعادل را تکمیل می کند. این منطقه از لحاظ عملکرد قیمت کاملا متعادل است .

آرایه توازن قیمت RDBR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرایه توازن قیمت RDBR


آرایه Redelivered Rebalanced مخفف RDRB یکی از آرایه های ICT است که به واسطه آن توازن در در یک رنج برقرار می کند با ما در سپهر ترید همراه باشید تا این آرایه رو به خوبی یاد بگیریم و آن را در چارتمان بیابیم.

آرایه توازن قیمت RDBR

RDRB صعودی

محدوده قیمت صعودی بخشی از عملکرد قیمت است که از یک حرکت رو به بالا، به دنبال آن یک حرکت نزولی (کندل 1 ) و سپس یک حرکت صعودی دیگر را نشان می دهد(کندل 2 ). این یک محدوده قیمت متعادل ایجاد می کند که در آن عملکرد قیمت سمت خرید، سمت فروش، و سپس دوباره سمت خرید را ارائه می دهد.

RDRB نزولی

از سوی دیگر، محدوده قیمت نزولی بخشی از عملکردقیمت  است که یک حرکت نزولی ، به دنبال آن یک حرکت صعودی (کندل 1 )، و سپس یک حرکت نزولی دیگر (کندل 2 ) را نشان می‌دهد. این یک محدوده قیمت متعادل ایجاد می کند که در آن عملکرد قیمت سمت فروش، سمت خرید، و سپس دوباره سمت فروش را ارائه می دهد.

آرایه توازن قیمت RDBR

آرایه  RDRB با کندل ها نشان داده می شود که توالی حرکت قیمت را نشان می دهد

برای یک آرایه صعودی : بالا، پایین، و سپس دوباره بالا

برای یک آرایه نزولی : پایین، بالا، و سپس دوباره پایین

 این بخش از عملکرد قیمت نشان دهنده یک محدوده توازن قیمت (RDBR)است.

گپ بریک وی (Breakaway Gap) در آرایه RDRB

حالا قسمت جالب اینجاست. در روند صعودی هنگامی که یک محدوده توازن قیمت زیر FVG شکل بگیرد، آن گپ می تواند باز بماند و پر نشود. این همان چیزی است که ما به آن گپ بریک وی می گوییم.

آرایه توازن قیمت RDBR

در روند نزولی ، اگر یک محدوده بالانس قیمت بالاتر از یک گپ وجود داشته باشد، تبدیل به یک منطقه RDRB نزولی می شود و ممکن است نیازی به تست مجدد نداشته باشد. نمودار کندل استیک را تصور کنید که این توالی را نشان می دهد. کندل اول بالا می رود – پیشنهادات سمت خرید – سپس تا انتها پایین می رود تا سمت پیشنهادات فروش کامل شود و در پایین بسته می شود. داخل کندل وسط هم سمت خرید و هم سمت فروش را می بینیم. کندل بعدی که باز می شود  دوباره سمت خرید را پیشنهاد می کند و محدوده قیمت متعادل را تکمیل می کند. این منطقه از لحاظ عملکرد قیمت کاملا متعادل است .

آرایه توازن قیمت RDBR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *