الگوریتم بازار فارکس چیست ؟


تعریف الگوریتم

الگوریتم نرم افزار پیچیده ای است که از فناوری AI برای دیکته کردن همه بازارها استفاده می کند. «الگو» از طرف یک ابر کامپیوتر اجرا میشود که از محاسبات ریاضی برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در بازار استفاده میکند داده ها قالب بندی سفارشات در بازار است که به عنوان یک نقطه قیمت خاص با یک مقدار سفارش خاص نشان داده می شود. فناوری های کنونی تئوریهای قبلی حرکت قیمت را منسوخ کرده اند. در این مفاله از سپهر ترید به بررسی الگوریتم در بازار فارکس می پردازیم

بازار یک بازی حاصل جمع صفر است. این بدان معناست که برای هر سفارش خرید باید یک سفارش فروش مشابه وجود داشته باشد هر خرید و فروش باید با هم اتصال داشته باشند. به همین دلیل بازار از نظر فنی یک موقعیت بازیکن در مقابل بازیکن است به ازای هر زمانی که پول در می آورید به همان اندازه یک نفر ضرر میکند وقتی پول از دست میدهید یک نفر پول درآورده است. ایده دستکاری از اینجا می آید.

الگو (ALGO) چیست ؟

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی یک برنامه رایانه ای است که برای تسهیل انتقال قیمت ها بین مؤسسات مالی مختلف در بازار بین بانکی استفاده میشود این بازار متشکل از بانکها و سایر مؤسسات مالی است که ابزارهای مالی را خرید و فروش میکنند که مهمتر از همه رایج ترین آنها چیزی است که ما معامله میکنیم فارکس و شاخصها الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی برای اطمینان از اینکه قیمتهای ارائه شده توسط یک موسسه به طور دقیق در مظنه های دریافتی توسط موسسه دیگر منعکس میشود استفاده میشود. الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی با در نظر گرفتن قیمت هایی که توسط یک موسسه نقل میشود و مقایسه آنها با قیمتهای ارائه شده توسط سایر موسسات کار میکند اگر تفاوت معنی داری بین قیمتهای ارائه شده وجود داشته باشد. الگوریتم قیمتها را تنظیم میکند تا اطمینان حاصل شود که آنها با یکدیگر همسو هستند. این امر کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که قیمتهای ارائه شده در بازار بین بانکی تا حد امکان دقیق هستند زیرا برای عملکرد روان سیستم مالی مهم می باشد

عوامل مختلفی وجود دارد که میتواند بر قیمتهای عرضه شده در بازار بین بانکی تأثیر بگذارد. اینها شامل شرایط اقتصادی رویدادهای سیاسی و تغییرات در عرضه و تقاضا برای ابزارهای مالی مختلف است. الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی به گونه ای طراحی شده است که این عوامل را در نظر گرفته و قیمتها را بر اساس آن تنظیم کند.

نظریه ای که ما ترید میکنیم به طور کلی بسیار پیچیده است اما ما فقط مقدار کمی از آنچه الگوریتم واقعا انجام میدهد معامله می کنیم. این الگو نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر احساسی نیز بازار را کنترل میکند این الگو از ذهن عاطفی ضعیف معامله گران خرده فروش سوء استفاده میکند و آنها را مجبور به تصمیم گیری غیر منطقی میکند که در آن به دام افتاده و در نتیجه از بازار دستکاری میشوند و مجبور به ایجاد مشکل سودحاشیه ای ( مارجین ( میشوند. این الگو همچنین از درک ضعیف معامله گران خرده فروشی یا اقدامات قیمتی ناشی از استراتژیهای آنها سوء استفاده میکند با این حال الگوریتم نقدینگی خرده فروشی را با نقدینگی پول هوشمند متفاوت نمی داند فقط پول را میبیند و می خواهد آن را بگیرد.

الگوریتم از پول به پول یا به عبارت دیگر حد ضرر به حد ضرر حرکت میکند و این کار را به کارآمدترین روش انجام میدهد کارآمدترین راه را میتوان ارزانترین یا تخفیف یافته ترین روش

جابجایی قیمت نیز دانست . نقدینگی همیشه وجود خواهد داشت و بنابراین دستکاری نیز وجود خواهد داشت.

CLS چیست ؟

سیستم تسویه معاملات ارزی

گروه CLS یک زیر ساخت بازار مالی است که راه حلهای تسویه پردازش و داده را برای بازار جهانی ارز ارائه می دهد که یک سیستم تسویه نقدی چند ارزی است که به کاهش ریسک تسویه برای اعضای خود که شامل بانکها و سایر موسسات مالی میشود کمک می کند.

گروه CLS یک سیستم تسویه معاملات ارزی را اجرا میکند که با اطمینان از اینکه پرداخت و تحویل یک ارز تنها در صورتی انجام میشود که همزمان پرداخت به ارز دیگری انجام شود. به کاهش ریسک عدم تحویل در معامله کمک میکند دفتر مرکزی این شرکت در لندن انگلستان و دارای دفاتری در نیویورک هنگ کنگ و مکانهای دیگر در سراسر جهان است.

بیش از ۷۰ مؤسسه مالی بزرگ جهان اعضای تسویه حساب گروه CLS را انتخاب می کنند الگوریتم CLS توافق متصل پیوسته یک برنامه رایانه ای است که برای تسهیل تسویه معاملات ارزی در بازار بین بانکی استفاده میشود الگوریتم CLS برای اطمینان از اینکه تسویه این تراکنش ها به موقع و کارآمد انجام میشود استفاده می شود.

الگوریتم CLS با گرفتن جزئیات یک تراکنش ارز و مقایسه آنها با جزئیات سایر معاملاتی که در همان زمان تسویه میشوند کار میکند در صورت وجود هر گونه مغایرت بین تراکنش ها الگوریتم آنها را شناسایی کرده و جزئیات را بر اساس آن تنظیم میکند این امر کمک می کند تا اطمینان

حاصل شود که تسویه معاملات به طور دقیق و کارآمد انجام می شود.

به طور کلی الگوریتم CLS ابزار مهمی است که به تسهیل تسویه معاملات ارزی در بازار بین بانکی کمک می کند این نقش حیاتی در تضمین عملکرد روان سیستم مالی دارد و توسعه و بهبود مستمر آن برای ثبات بازارهای مالی مهم است مفاهیم و استراتژی که من آموزش می دهم تحت الگوی CLS و تئوری آن عمل میکنند یکی از مهمترین جنبه های معامله من به طور خاص مربوط به زمان بندی تسویه حساب CLS است که در این کتاب به آموزش آن خواهم پرداخت.

الگو نمی داند چارت چگونه به نظر میرسد چارت روشی گرافیکی برای نمایش پردازش و تفسیر داده های بازار است الگوریتم به جای سقف و کف » یا «ساختار» از داده ها استفاده می کند. حرکت قیمت هدفمند و مغناطیسی است و بین نقدینگی به نقدینگی و عدم تعادل به عدم تعادل حرکت می کند. تحویل قیمت بر اساس زمان و نقدینگی به صورت چرخه ای حرکت می کند. الگو ، سقف و کف، سقف کف مساوی SnR S&D را نمی بیند فقط یک سطح قیمت با مقدارسفارشات را میببینید.

این یک مفهوم کلیدی است که بسیاری از معامله گران به سختی درک میکنند. الگوریتم استراتژی ندارد فقط به نحوه فرموله شدن داده ها در تمام دیدگاههای زمانی واکنش نشان می دهد. ازپایین ترین تایم فریم تا بزرگترین منظر عمل می کند.

دید ما نسبت الگوریتم

الگو را میتوان مانند یک شکارچی دید که معمولاً یک مقایسه خوب است به ویژگیهای یک شکارچی فکر کنید حرکات سریع و شکنجه آنی شکارچی منتظر می ماند تا شکار در موقعیت خوبی قرار گیرد و سپس برای کشتن حیوان درد سریع را ایجاد کند. الگوریتم نقدینگی را در چرخه ایجاد میکند و سپس به صورت چرخه ای به نقدینگی حمله می کند و مانند یک

شکارچی منتظر زمان مناسب برای انجام این کار است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

الگوریتم بازار فارکس چیست ؟


تعریف الگوریتم

الگوریتم نرم افزار پیچیده ای است که از فناوری AI برای دیکته کردن همه بازارها استفاده می کند. «الگو» از طرف یک ابر کامپیوتر اجرا میشود که از محاسبات ریاضی برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در بازار استفاده میکند داده ها قالب بندی سفارشات در بازار است که به عنوان یک نقطه قیمت خاص با یک مقدار سفارش خاص نشان داده می شود. فناوری های کنونی تئوریهای قبلی حرکت قیمت را منسوخ کرده اند. در این مفاله از سپهر ترید به بررسی الگوریتم در بازار فارکس می پردازیم

بازار یک بازی حاصل جمع صفر است. این بدان معناست که برای هر سفارش خرید باید یک سفارش فروش مشابه وجود داشته باشد هر خرید و فروش باید با هم اتصال داشته باشند. به همین دلیل بازار از نظر فنی یک موقعیت بازیکن در مقابل بازیکن است به ازای هر زمانی که پول در می آورید به همان اندازه یک نفر ضرر میکند وقتی پول از دست میدهید یک نفر پول درآورده است. ایده دستکاری از اینجا می آید.

الگو (ALGO) چیست ؟

الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی یک برنامه رایانه ای است که برای تسهیل انتقال قیمت ها بین مؤسسات مالی مختلف در بازار بین بانکی استفاده میشود این بازار متشکل از بانکها و سایر مؤسسات مالی است که ابزارهای مالی را خرید و فروش میکنند که مهمتر از همه رایج ترین آنها چیزی است که ما معامله میکنیم فارکس و شاخصها الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی برای اطمینان از اینکه قیمتهای ارائه شده توسط یک موسسه به طور دقیق در مظنه های دریافتی توسط موسسه دیگر منعکس میشود استفاده میشود. الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی با در نظر گرفتن قیمت هایی که توسط یک موسسه نقل میشود و مقایسه آنها با قیمتهای ارائه شده توسط سایر موسسات کار میکند اگر تفاوت معنی داری بین قیمتهای ارائه شده وجود داشته باشد. الگوریتم قیمتها را تنظیم میکند تا اطمینان حاصل شود که آنها با یکدیگر همسو هستند. این امر کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که قیمتهای ارائه شده در بازار بین بانکی تا حد امکان دقیق هستند زیرا برای عملکرد روان سیستم مالی مهم می باشد

عوامل مختلفی وجود دارد که میتواند بر قیمتهای عرضه شده در بازار بین بانکی تأثیر بگذارد. اینها شامل شرایط اقتصادی رویدادهای سیاسی و تغییرات در عرضه و تقاضا برای ابزارهای مالی مختلف است. الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی به گونه ای طراحی شده است که این عوامل را در نظر گرفته و قیمتها را بر اساس آن تنظیم کند.

نظریه ای که ما ترید میکنیم به طور کلی بسیار پیچیده است اما ما فقط مقدار کمی از آنچه الگوریتم واقعا انجام میدهد معامله می کنیم. این الگو نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر احساسی نیز بازار را کنترل میکند این الگو از ذهن عاطفی ضعیف معامله گران خرده فروش سوء استفاده میکند و آنها را مجبور به تصمیم گیری غیر منطقی میکند که در آن به دام افتاده و در نتیجه از بازار دستکاری میشوند و مجبور به ایجاد مشکل سودحاشیه ای ( مارجین ( میشوند. این الگو همچنین از درک ضعیف معامله گران خرده فروشی یا اقدامات قیمتی ناشی از استراتژیهای آنها سوء استفاده میکند با این حال الگوریتم نقدینگی خرده فروشی را با نقدینگی پول هوشمند متفاوت نمی داند فقط پول را میبیند و می خواهد آن را بگیرد.

الگوریتم از پول به پول یا به عبارت دیگر حد ضرر به حد ضرر حرکت میکند و این کار را به کارآمدترین روش انجام میدهد کارآمدترین راه را میتوان ارزانترین یا تخفیف یافته ترین روش

جابجایی قیمت نیز دانست . نقدینگی همیشه وجود خواهد داشت و بنابراین دستکاری نیز وجود خواهد داشت.

CLS چیست ؟

سیستم تسویه معاملات ارزی

گروه CLS یک زیر ساخت بازار مالی است که راه حلهای تسویه پردازش و داده را برای بازار جهانی ارز ارائه می دهد که یک سیستم تسویه نقدی چند ارزی است که به کاهش ریسک تسویه برای اعضای خود که شامل بانکها و سایر موسسات مالی میشود کمک می کند.

گروه CLS یک سیستم تسویه معاملات ارزی را اجرا میکند که با اطمینان از اینکه پرداخت و تحویل یک ارز تنها در صورتی انجام میشود که همزمان پرداخت به ارز دیگری انجام شود. به کاهش ریسک عدم تحویل در معامله کمک میکند دفتر مرکزی این شرکت در لندن انگلستان و دارای دفاتری در نیویورک هنگ کنگ و مکانهای دیگر در سراسر جهان است.

بیش از ۷۰ مؤسسه مالی بزرگ جهان اعضای تسویه حساب گروه CLS را انتخاب می کنند الگوریتم CLS توافق متصل پیوسته یک برنامه رایانه ای است که برای تسهیل تسویه معاملات ارزی در بازار بین بانکی استفاده میشود الگوریتم CLS برای اطمینان از اینکه تسویه این تراکنش ها به موقع و کارآمد انجام میشود استفاده می شود.

الگوریتم CLS با گرفتن جزئیات یک تراکنش ارز و مقایسه آنها با جزئیات سایر معاملاتی که در همان زمان تسویه میشوند کار میکند در صورت وجود هر گونه مغایرت بین تراکنش ها الگوریتم آنها را شناسایی کرده و جزئیات را بر اساس آن تنظیم میکند این امر کمک می کند تا اطمینان

حاصل شود که تسویه معاملات به طور دقیق و کارآمد انجام می شود.

به طور کلی الگوریتم CLS ابزار مهمی است که به تسهیل تسویه معاملات ارزی در بازار بین بانکی کمک می کند این نقش حیاتی در تضمین عملکرد روان سیستم مالی دارد و توسعه و بهبود مستمر آن برای ثبات بازارهای مالی مهم است مفاهیم و استراتژی که من آموزش می دهم تحت الگوی CLS و تئوری آن عمل میکنند یکی از مهمترین جنبه های معامله من به طور خاص مربوط به زمان بندی تسویه حساب CLS است که در این کتاب به آموزش آن خواهم پرداخت.

الگو نمی داند چارت چگونه به نظر میرسد چارت روشی گرافیکی برای نمایش پردازش و تفسیر داده های بازار است الگوریتم به جای سقف و کف » یا «ساختار» از داده ها استفاده می کند. حرکت قیمت هدفمند و مغناطیسی است و بین نقدینگی به نقدینگی و عدم تعادل به عدم تعادل حرکت می کند. تحویل قیمت بر اساس زمان و نقدینگی به صورت چرخه ای حرکت می کند. الگو ، سقف و کف، سقف کف مساوی SnR S&D را نمی بیند فقط یک سطح قیمت با مقدارسفارشات را میببینید.

این یک مفهوم کلیدی است که بسیاری از معامله گران به سختی درک میکنند. الگوریتم استراتژی ندارد فقط به نحوه فرموله شدن داده ها در تمام دیدگاههای زمانی واکنش نشان می دهد. ازپایین ترین تایم فریم تا بزرگترین منظر عمل می کند.

دید ما نسبت الگوریتم

الگو را میتوان مانند یک شکارچی دید که معمولاً یک مقایسه خوب است به ویژگیهای یک شکارچی فکر کنید حرکات سریع و شکنجه آنی شکارچی منتظر می ماند تا شکار در موقعیت خوبی قرار گیرد و سپس برای کشتن حیوان درد سریع را ایجاد کند. الگوریتم نقدینگی را در چرخه ایجاد میکند و سپس به صورت چرخه ای به نقدینگی حمله می کند و مانند یک

شکارچی منتظر زمان مناسب برای انجام این کار است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *