بررسی ترید رویدادهای خبری در فارکسرویدادهای خبری در فارکس می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر احساسات بازار داشته باشند و می‌توانند منجر به نوسانات قیمت مهمی شوند. به عنوان مثال، یک افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به فروش تند در بازار بورس شود، در حالی که داده‌های اقتصادی مثبت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش دهد و قیمت‌ها را به سمت بالاتر ببرد.

ریسک ترید در زمان اخبار

ریسک ترید در زمان اخبار خیلی بالاست ممکن است شما در یک دقیقه انتشار خبر، سود زیادی کسب کنید و ممکن است به همان میزان هم ضرر ببینید. چراکه شما از ماهیت خبر اطلاع ندارید! از این رو یا کلاً در این زمان‌ها ترید نکنید یا اگر معامله‌ای باز کردید، باید چشمتان به چارت باشد و به‌محض ضرر، سریع آن را ببندید!

ما رویدادهای خبری در فارکس را معامله نمی کنیم با این حال هنوز باید ویژگیهای رویدادهای خبری را هر روز بررسی کنیم چیزی که ما بررسی خواهیم کرد این است که چگونه پس از رویدادهای خبری با مفهومی به نام مدل خبری معامله کنیم


مدل خبری

مجموعه ای از رویدادهای متداول است که پس از یک رویداد جدید رخ میدهد که به ما امکان میدهد وارد معاملات با احتمال بسیار بالا شویم
اخبار یک رویداد تصادفی نیست جهت حرکت بازار از یک رویداد خبری قبلاً اتفاق می افتاد اخبار فقط به عنوان یک کاتالیزور برای ارائه قیمت استفاده می شود.

رویدادهای خبری در فارکس

اخبار اغلب محدودههای بسیار مهم را مصرف میکنند یا میتوانند برای گرفتن سطوح نقدینگی مهم عمدتا (HTF) مورد استفاده قرار گیرند.
سقف یا کف یک رویداد خبری نیز به یک محدوده نقدینگی بالا تبدیل میشود و قیمت پس از اخبار به عقب نشینی میکند تا این سطوح را در تایم فریم روزانه مصرف کند.
در تصویر محدوده با برچسب SMT ( تله پول هوشمند ) پایین ترین کف یک رویداد خبری صعودی است. این کف، یک کف محافظت نشده است و نقدینگی زیادی را ذخیره سازی کرده است و از این رو قیمت پس از رویداد خبری پولبک میزند تا آن را مصرف کند.

رویدادهای خبری در فارکس

این معاملاتی پولیکی معاملاتی با احتمال بالا انجام می دهد که ما به بررسی آنها خواهیم پرداخت ما بعداً تله های پول هوشمند را پوشش خواهیم داد و ویژگیهای وجود دارد اما بدانید که این SMT یک منطقه تقاضا است که نگهداری نخواهد کرد
پس از وقوع یک رویداد خبری قبل از اینکه قیمت پولیک بزند ، Algo نیاز به برداشت نقدینگی دارد که پس از آن میتواند از آن برای پایین آمدن برای زدن کف استفاده کند. اولین پولبک پس از خبر پولیک جعلی است و به عنوان نقدینگی استفاده می شود پس از حذف اولین پولبک تحت عنوان نقدینگی میتوانیم به دنبال قرار گرفتن در موقعیت برای ورود باشیم تا کف اخبار را به صورت خطی با HTF هدف قرار دهیم به عنوان مثال اگر اخبار ، یک سطح نقدینگی مهم HTF را جمع آوری کرد ، سپس اولین پولیک جعلی جمع آوری میشود و سپس انتقال پول رخ میدهد که میتوانیم به دنبال ورود به معامله باشیم پس از آنکه کف اخبار زده شد ،
قیمت معمولاً در آن جهت ادامه می یابد و ورود میتواند بعد از انتقال پول ، انجام شود

رویدادهای خبری در فارکس


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی ترید رویدادهای خبری در فارکسرویدادهای خبری در فارکس می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر احساسات بازار داشته باشند و می‌توانند منجر به نوسانات قیمت مهمی شوند. به عنوان مثال، یک افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به فروش تند در بازار بورس شود، در حالی که داده‌های اقتصادی مثبت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش دهد و قیمت‌ها را به سمت بالاتر ببرد.

ریسک ترید در زمان اخبار

ریسک ترید در زمان اخبار خیلی بالاست ممکن است شما در یک دقیقه انتشار خبر، سود زیادی کسب کنید و ممکن است به همان میزان هم ضرر ببینید. چراکه شما از ماهیت خبر اطلاع ندارید! از این رو یا کلاً در این زمان‌ها ترید نکنید یا اگر معامله‌ای باز کردید، باید چشمتان به چارت باشد و به‌محض ضرر، سریع آن را ببندید!

ما رویدادهای خبری در فارکس را معامله نمی کنیم با این حال هنوز باید ویژگیهای رویدادهای خبری را هر روز بررسی کنیم چیزی که ما بررسی خواهیم کرد این است که چگونه پس از رویدادهای خبری با مفهومی به نام مدل خبری معامله کنیم


مدل خبری

مجموعه ای از رویدادهای متداول است که پس از یک رویداد جدید رخ میدهد که به ما امکان میدهد وارد معاملات با احتمال بسیار بالا شویم
اخبار یک رویداد تصادفی نیست جهت حرکت بازار از یک رویداد خبری قبلاً اتفاق می افتاد اخبار فقط به عنوان یک کاتالیزور برای ارائه قیمت استفاده می شود.

رویدادهای خبری در فارکس

اخبار اغلب محدودههای بسیار مهم را مصرف میکنند یا میتوانند برای گرفتن سطوح نقدینگی مهم عمدتا (HTF) مورد استفاده قرار گیرند.
سقف یا کف یک رویداد خبری نیز به یک محدوده نقدینگی بالا تبدیل میشود و قیمت پس از اخبار به عقب نشینی میکند تا این سطوح را در تایم فریم روزانه مصرف کند.
در تصویر محدوده با برچسب SMT ( تله پول هوشمند ) پایین ترین کف یک رویداد خبری صعودی است. این کف، یک کف محافظت نشده است و نقدینگی زیادی را ذخیره سازی کرده است و از این رو قیمت پس از رویداد خبری پولبک میزند تا آن را مصرف کند.

رویدادهای خبری در فارکس

این معاملاتی پولیکی معاملاتی با احتمال بالا انجام می دهد که ما به بررسی آنها خواهیم پرداخت ما بعداً تله های پول هوشمند را پوشش خواهیم داد و ویژگیهای وجود دارد اما بدانید که این SMT یک منطقه تقاضا است که نگهداری نخواهد کرد
پس از وقوع یک رویداد خبری قبل از اینکه قیمت پولیک بزند ، Algo نیاز به برداشت نقدینگی دارد که پس از آن میتواند از آن برای پایین آمدن برای زدن کف استفاده کند. اولین پولبک پس از خبر پولیک جعلی است و به عنوان نقدینگی استفاده می شود پس از حذف اولین پولبک تحت عنوان نقدینگی میتوانیم به دنبال قرار گرفتن در موقعیت برای ورود باشیم تا کف اخبار را به صورت خطی با HTF هدف قرار دهیم به عنوان مثال اگر اخبار ، یک سطح نقدینگی مهم HTF را جمع آوری کرد ، سپس اولین پولیک جعلی جمع آوری میشود و سپس انتقال پول رخ میدهد که میتوانیم به دنبال ورود به معامله باشیم پس از آنکه کف اخبار زده شد ،
قیمت معمولاً در آن جهت ادامه می یابد و ورود میتواند بعد از انتقال پول ، انجام شود

رویدادهای خبری در فارکس


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *