چرخه هفتگی در فارکس (ویکلی سایکل)


در این مقاله از سپهر ترید جزئیات چرخه هفتگی در فارکس را پوشش خواهد داد. قیمت از الگوهای تحویل پیروی میکند که میتواند به روز هفته بستگی داشته باشد. این حرکات گرد هم می آیند تا یک چرخه را در طول هفته تشکیل دهند چرخه هفتگی یک مفهوم مهم در هنگام انجام تجزیه و تحلیل از بالا به پایین و همچنین تعیین جهت بایاس روزانه است.

چرخه هفتگی در هفته صعودی

چرخه هفتگی در فارکس

دوشنبه

دوشنبه آغاز هفته است و روز با کسری نقدینگی شروع میشود این بدان معناست که دوشنبه معمولاً یک حرکت دستکاری به منظور برداشت نقدینگی برای شروع حرکت هفته ،قیمت ایجاد می کند. کف یا سقف جمعه هفته قبل ، معمولا به عنوان نقدینگی در نظر گرفته میشود و هم چنین به طور بالقوه PWH/L ( كف / سقف هفته قبل ) یکی دیگر از ویژگیهای مهم دوشنبه این است که در بیشتر مواقع کف یا سقف هفته را تشکیل می دهد

سه شنبه

در روز سه شنبه قیمت برخی از سفارشها را جمع آوری میکند و سپس معمولاً جهت هفته را تعیین میکند. همانطور که در نمودار نشان داده شده است سه شنبه سقف دوشنبه ها را زده است. به این معنی که یک جهت هفتگی صعودی ایجاد کرده است و کف دوشنبه را تایید کرده است که احتمالاً كف محافظت شده هفته است.

چهار شنبه

چهارشنبه معمولا یک روز کم حجم است که در اواسط هفته است جایی که قیمت خود را برای ۲ روز پایانی هفته آماده میکند چهارشنبه بیشترین حجم سفارشات را در هر دو طرف بازار ایجاد خواهد کرد. گاهی اوقات این تجمع باعث معکوس شدگی کوتاهی، از افزایش فشار روز سه شنبه می شود.

پنج شنبه

هدف از پنجشنبه دستکاری انباشت چهارشنبه است و پنجشنبه معمولاً بزرگترین حرکت هفته را ایجاد می کند. پنج شنبه متداول ترین روزی است که سطوح تایم فریم بالاتر دیده میشوند زیرا معمولاً دستکاری شده ترین روز با حجم زیاد است به خصوص نسبت به چهارشنبه جمعه جمعه که پایان هفته است حرکت پنجشنبه را توزیع میکند و همچنین به طور بالقوه معکوس می کند تا سطح تعادلی قیمت را برای هفته جدید برای شروع دوشنبه تسهیل کند. این توزیع همچنین سفارشهایی را به جا می گذارد که گرفتن و ثبت آنها برای دوشنبه در هفته بعد آسان است این چرخه عمومی ترین و محتمل ترین قالب حرکت قیمت پرایس اکشن در هفته صعودی است

جمعه

جمعه که پایان هفته است حرکت پنجشنبه را توزیع میکند و همچنین به طور بالقوه معکوس می کند تا سطح تعادلی قیمت را برای هفته جدید برای شروع دوشنبه تسهیل کند. این توزیع همچنین سفارشهایی را به جا می گذارد که گرفتن و ثبت آنها برای دوشنبه در هفته بعد آسان است

این چرخه عمومی ترین و محتمل ترین قالب حرکت قیمت پرایس اکشن در هفته صعودی است

چرخه هفتگی در فارکس

دوشنبه

با منطقه قرمز مشخص شده است و کف محافظت شده هفته را تشکیل می دهد

سه شنبه

تعیین جهت برای هفته

چهار شنبه

سفارشات را جمع میکند اساساً یک محدوده رنج یا طرح کلی ( شماتیک) را تشکیل می دهد

پنج شنبه

حرکت بزرگی که سقف تارگت نقدینگی هفتگی را میزند.

جمعه

یک بازگشت کوچک را ایجاد و توزیع میکند و نقدینگی را برای برداشت دوشنبه باقی می گذارد .

چرخه هفتگی در هفته نزولی

چرخه هفتگی در فارکس

در روز دوشنبه قیمت سفارشات را انباشته میکند
در روز سه شنبه معمولاً یک حرکت دستکاری رخ میدهد. این امر منجر به ایجاد سقف محافظت شده هفته دارد پس از دستکاری سه شنبه به سمت نزولی پیش می رود.
. قیمت چهارشنبه و پنج شنبه در جهت نزولی ادامه خواهد داشت اما ضمن ایجاد ایندوسمنت و سفارشهای بیشتر
قیمت روز جمعه آخرین فشار هفته را ایجاد میکند و پایین ترین کف هفته شکل می گیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چرخه هفتگی در فارکس (ویکلی سایکل)


در این مقاله از سپهر ترید جزئیات چرخه هفتگی در فارکس را پوشش خواهد داد. قیمت از الگوهای تحویل پیروی میکند که میتواند به روز هفته بستگی داشته باشد. این حرکات گرد هم می آیند تا یک چرخه را در طول هفته تشکیل دهند چرخه هفتگی یک مفهوم مهم در هنگام انجام تجزیه و تحلیل از بالا به پایین و همچنین تعیین جهت بایاس روزانه است.

چرخه هفتگی در هفته صعودی

چرخه هفتگی در فارکس

دوشنبه

دوشنبه آغاز هفته است و روز با کسری نقدینگی شروع میشود این بدان معناست که دوشنبه معمولاً یک حرکت دستکاری به منظور برداشت نقدینگی برای شروع حرکت هفته ،قیمت ایجاد می کند. کف یا سقف جمعه هفته قبل ، معمولا به عنوان نقدینگی در نظر گرفته میشود و هم چنین به طور بالقوه PWH/L ( كف / سقف هفته قبل ) یکی دیگر از ویژگیهای مهم دوشنبه این است که در بیشتر مواقع کف یا سقف هفته را تشکیل می دهد

سه شنبه

در روز سه شنبه قیمت برخی از سفارشها را جمع آوری میکند و سپس معمولاً جهت هفته را تعیین میکند. همانطور که در نمودار نشان داده شده است سه شنبه سقف دوشنبه ها را زده است. به این معنی که یک جهت هفتگی صعودی ایجاد کرده است و کف دوشنبه را تایید کرده است که احتمالاً كف محافظت شده هفته است.

چهار شنبه

چهارشنبه معمولا یک روز کم حجم است که در اواسط هفته است جایی که قیمت خود را برای ۲ روز پایانی هفته آماده میکند چهارشنبه بیشترین حجم سفارشات را در هر دو طرف بازار ایجاد خواهد کرد. گاهی اوقات این تجمع باعث معکوس شدگی کوتاهی، از افزایش فشار روز سه شنبه می شود.

پنج شنبه

هدف از پنجشنبه دستکاری انباشت چهارشنبه است و پنجشنبه معمولاً بزرگترین حرکت هفته را ایجاد می کند. پنج شنبه متداول ترین روزی است که سطوح تایم فریم بالاتر دیده میشوند زیرا معمولاً دستکاری شده ترین روز با حجم زیاد است به خصوص نسبت به چهارشنبه جمعه جمعه که پایان هفته است حرکت پنجشنبه را توزیع میکند و همچنین به طور بالقوه معکوس می کند تا سطح تعادلی قیمت را برای هفته جدید برای شروع دوشنبه تسهیل کند. این توزیع همچنین سفارشهایی را به جا می گذارد که گرفتن و ثبت آنها برای دوشنبه در هفته بعد آسان است این چرخه عمومی ترین و محتمل ترین قالب حرکت قیمت پرایس اکشن در هفته صعودی است

جمعه

جمعه که پایان هفته است حرکت پنجشنبه را توزیع میکند و همچنین به طور بالقوه معکوس می کند تا سطح تعادلی قیمت را برای هفته جدید برای شروع دوشنبه تسهیل کند. این توزیع همچنین سفارشهایی را به جا می گذارد که گرفتن و ثبت آنها برای دوشنبه در هفته بعد آسان است

این چرخه عمومی ترین و محتمل ترین قالب حرکت قیمت پرایس اکشن در هفته صعودی است

چرخه هفتگی در فارکس

دوشنبه

با منطقه قرمز مشخص شده است و کف محافظت شده هفته را تشکیل می دهد

سه شنبه

تعیین جهت برای هفته

چهار شنبه

سفارشات را جمع میکند اساساً یک محدوده رنج یا طرح کلی ( شماتیک) را تشکیل می دهد

پنج شنبه

حرکت بزرگی که سقف تارگت نقدینگی هفتگی را میزند.

جمعه

یک بازگشت کوچک را ایجاد و توزیع میکند و نقدینگی را برای برداشت دوشنبه باقی می گذارد .

چرخه هفتگی در هفته نزولی

چرخه هفتگی در فارکس

در روز دوشنبه قیمت سفارشات را انباشته میکند
در روز سه شنبه معمولاً یک حرکت دستکاری رخ میدهد. این امر منجر به ایجاد سقف محافظت شده هفته دارد پس از دستکاری سه شنبه به سمت نزولی پیش می رود.
. قیمت چهارشنبه و پنج شنبه در جهت نزولی ادامه خواهد داشت اما ضمن ایجاد ایندوسمنت و سفارشهای بیشتر
قیمت روز جمعه آخرین فشار هفته را ایجاد میکند و پایین ترین کف هفته شکل می گیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *